Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thu thập thông tin của khách hàng bằng cách:

Các thông tin được thu thập từ việc khách hàng điền vào form liên hệ trên website bao gồm: Tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ,.. hoặc tùy từng thời điểm Football Heroes có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác như: loại xe khách hàng đang sử dụng, biển số xe…

Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng đã đăng kí để duy trì liên lạc với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ của Football Heroes cũng như thiết lập và xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch giữa Football Heroes và khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ dùng thông tin này để thông báo đến khách hàng những chích sách dịch vụ, thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống đại lý ủy quyền. Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các nội dung khác mà Football Heroes được phép sử dụng thông tin không trái với quy định của pháp luật.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi Football Heroes hoặc đối tác của Football Heroes (đại lý ủy quyền). Cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên nào khác.

Đối tượng tiếp cận thông tin

Để thực hiện mục đích thu thập thông tin đề cập tại chính sách này Football Heroes có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, thông tin của khách hàng có thể được Football Heroes tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Hệ thống đại lý ủy quyền

b) Đơn vị trực thuộc của Football Heroes khi sự tham gia của đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Football Heroes với khách hàng.

c) Đối tác kinh doanh mà Football Heroes tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Football Heroes và đối tác kinh doanh của Football Heroes.

Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Football Heroes có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Football Heroes có thể sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng để thay thế Football Heroes tiếp tục cung cấp, thực hiện dịch vụ với khách hàng.

Football Heroes sẽ phải tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Football Heroes có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính khách hàng hoặc của Football Heroes/Đơn vị trực thuộc của Football-Heroes.

Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Toàn bộ thông tin khách hàng được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Football-Heroes trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Nếu khách hàng có thắc mắc và muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Football-Heroes theo số hotline.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Football-Heroes cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai trừ nhóm đối tượng trong mục 3 của chính sách này cũng như bảo mật thông tin của khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại chính sách này và quy định của pháp luật.

Football-Heroes sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Football-Heroes thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Football-Heroes không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho Việt Nam Suzuki sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Football-Heroes không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của Football-Heroes. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Việt Nam Suzuki khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho Football-Heroes.

Back To Top